• HET VERMOGEN OM TE REGISSEREN!

Family Capital Trust

Family Capital Trust (FCT) is een volkomen onafhankelijke vermogensregie-adviseur.

FCT adviseert bij het bepalen en formuleren van de doelstellingen, monitort de uitvoering, evalueert en rapporteert omtrent de resultaten.

De kernboodschap: Vermogensregie voor een gezonde vermogensgroei.

Klantbelang is het uitgangspunt en het eindpunt, dat alles met volledige helderheid over kosten en opbrengsten. Geen binding met banken en vermogensbeheerders; FCT opereert volledig onafhankelijk.

Abonneren Nieuwsbrief