Waarom wij onze relaties adviseren belegd te blijven

Waarom wij onze relaties adviseren belegd te blijven

De financiële markten zijn momenteel volop in beweging. Er is veel onzekerheid over de economische gevolgen van het coronavirus. We krijgen van relaties veel vragen wat ze op korte termijn moeten doen, of hadden moeten doen. Zijn financiële markten op dit moment niet te hard hersteld na de koersval in maart 2020? Is het niet verstandig uit te stappen? Ook zijn er relaties aan de zijlijn die vragen zich of het niet beter is even te wachten met in te stappen.

Bovenstaande wijze maakt dat beleggen gokken wordt, hetgeen een grote mate van emotie met zich meebrengt. De ratio is dat financiële markten zich, ook niet door professionele partijen, structureel laten voorspellen. Wat we wel weten is dat beleggen op langere termijn zorgt voor koopkrachtbehoud en een beloning voor het genomen risico. Meerdere onderzoeken en historische data bevestigen dit beeld.

Wij adviseren onze klanten echter belegd te blijven, dan wel op dit moment (gefaseerd) in te stappen. Dit roepen wij niet zomaar en hier gaat een heel proces aan vooraf.

Welke vragen zijn hierbij van belang?

  • Waarom belegt u? Als u vermogend bent is het doel vaak het dekken van een bepaalde levensstandaard en / of behoud van vermogen. Koopkrachtbehoud is derhalve belangrijk. De kans dat dit met sparen lukt is minimaal, zo laat het verleden zien. Zeker als rekening wordt gehouden met belastingen en kosten.
  • Hoe lang is er de tijd om het doel te behalen en dus om te beleggen? Hoe langer er de tijd is om het doel te halen hoe meer risico kan worden genomen. Er is immers meer tijd om van tussentijdse verliezen te herstellen. Voor de korte termijn dient er echter voldoende liquiditeit te zijn.
  • Op basis van de doelstelling en de tijd waarin dit moet worden bereikt (de beleggingshorizon) kan worden bepaald wel rendement hiervoor benodigd is, ofwel de rendementsdoelstelling.
  • Welk risico is nodig om het benodigde rendement in deze periode te bereiken? Is dit risico passend? Niet alleen kijkende naar uw financiële situatie, maar ook kijkende naar uw emotionele risicohouding. Het behalen van uw doel gaat niet in een constante rechte lijn, maar kent tussentijdse dalingen. U moet daar wel goed bij kunnen blijven slapen.
  • Een goed financieel plan is een essentieel hulpmiddel om inzicht te geven in bovenstaande punten.
  • Als uw rendementsdoelstelling, bijvoorbeeld langjarig een gewenste levenstandaard dekken en het hiervoor benodigde risico duidelijk zijn. Stel uzelf dan de vraag waarom u toch voor meer risico zou kiezen?

Het in de hand nemen van een deskundig en onafhankelijk adviseur kan u helpen bij het maken van een zo rationeel mogelijke analyse van uw uitgangspunten en de daarbij passende keuze voor de invulling van uw beleggingen, nu en in de toekomst.

Geschreven door

Peter Seuren

Partner