Schenkingsplan: laat de fiscaliteit niet overheersen!

Schenkingsplan: laat de fiscaliteit niet overheersen!

Bij het schenken van vermogen van ouders aan (klein)kinderen en de advisering erover komt vaak al snel de focus te liggen op het fiscale aspect. De vraag met welke constructies optimaal erfbelasting wordt bespaard is dan leidend?

Echter, bij de advisering over schenken mag het fiscale (vaak complexe) aspect zeker niet overheersen. De wensen en doelen van de ouders dienen altijd leidend te zijn. Als men al besloten heeft te willen schenken aan de kinderen dan dient men zeker ook te kijken naar de impact op de eigen inkomens-en vermogenspositie. Het zou toch vervelend zijn als later blijkt dat te ruimhartig is geschonken en de ouders ‘met de pet rond te moeten gaan’ bij de kinderen. Anderzijds kan inzicht ook het comfort geven om juist wel te gaan schenken.

Een goed en gedegen financieel plan geeft het nodige inzicht in de mogelijkheden en gevolgen van een schenkingsplan.

Een sterk vereenvoudigd voorbeeld laat dit zien.

Stel, er is een vermogen van € 8.000.000 bij ouders. Ouders zijn beiden 60 jaar en overwegen een bedrag van ruim € 100.000 te schenken aan ieder van hun drie kinderen voor de aankoop van een eigen woning. In totaal dus € 300.000. Gezien het feit dat het kind nog geen 40 jaar is kan dit geheel belastingvrij. Een mooie besparing en op dit moment lijkt er voldoende vermogen! Daarnaast is de afspraak met de kinderen om hen een hypotheek te verstrekken en de drie kinderen als ondersteuning in hun inkomen en voor leuke dingen jaarlijks ieder € 20.000 te schenken, ofwel € 60.000 per jaar.

Ouders onttrekken echter jaarlijks € 140.000 voor hun inkomen. Inclusief de € 60.000 schenking aan de kinderen is derhalve € 200.000 jaarlijks benodigd. Uitgaande van een rendement van 3%, een belastingdruk van 1,4% en een inflatie van 2% hebben ouders de komende 40 jaar zo’n € 8.700.000 nodig om deze onttrekkingen jaarlijks te kunnen realiseren.

Dat wil overigens niet zeggen dat een dergelijke schenking niet zou passen. Echter, nu zaken inzichtelijk zijn kan het gesprek worden gevoerd over de gehanteerde uitgangspunten en de impact ervan.

Zonder uitputtend te willen zijn:

  • Zit er bijvoorbeeld ruimte in de aanvulling op het inkomen, of wordt op termijn een hogere aanvulling verwacht bijvoorbeeld voor de inkoop van zorg?
  • Zijn er ondernemende kinderen die u daarbij in de toekomst financieel wilt kunnen ondersteunen?
  • In hoeverre is een levensverwachting van 100 jaar reëel? Is dit een te voorzichtig uitgangspunt of biedt dit juist voldoende comfort?
  • Hoe is de samenstelling van het vermogen? Is het voldoende liquide en genereert het voldoende inkomsten? Waar zitten de risico’s? Een goed gespreide effectenportefeuille is immers wat anders dan een collectie van enkele mooie klassiekers.
  • Is het verwachte rendement een reëel uitgangspunt? De samenstelling van het vermogen is hierbij een goed vertrekpunt. Het woonhuis, de vakantiewoning, de zeilboot en de collectie klassieke auto’s zijn onderdelen van vermogen waar veel plezier aan beleefd wordt, maar niet persé bedoeld om rendement mee te genereren.

Op deze wijze kan een weloverwogen schenkingsplan worden ingericht. Dat daarbij vervolgens wordt gekozen voor de meest fiscaal optimale oplossing ligt dan uiteraard voor de hand!
De omvang van het vermogen, specifieke familieomstandigheden. Geen situatie is gelijk. Wij maken zaken inzichtelijk als vertrekpunt voor een passende invulling.

Geschreven door

Peter Seuren

Partner