Wat als een werknemer de meest geschikte bedrijfsopvolger is?

Nederland kent vele familieondernemingen. Om te voorkomen dat de continuïteit van de onderneming in het geding komt, kent de Nederlandse belastingwetgeving ruime vrijstellingen voor overdracht aan bedrijfsopvolgers. Vaak speelt zich dat af binnen de familie. Het kan heel interessant zijn om hier gebruik van te maken.

Nu kunnen zich er situaties voordoen dat er geen (geschikte) opvolger binnen de familie is. Het kan dan een mogelijkheid zijn om een of meer werknemers als bedrijfsopvolger te benoemen. In beginsel zou je kunnen denken dat de ruime fiscale faciliteiten ook voor werknemers gelden. De wet maakt op dit vlak namelijk geen onderscheid tussen familieleden en niet-familieleden. Toch neemt de belastingdienst bij schenking van aandelen aan een of meerdere werknemers, niet zijnde familie al snel het standpunt in dat het gaat om ‘loon’. Dit met alle belastingdruk van dien. Waarom zou je immers uit sympathie of vrijgevigheid de onderneming overdragen aan een of meerdere werknemers?

Nu kunnen zich situaties voordoen dat dit wel degelijk het geval kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan de situatie van een ondernemer die de continuïteit van de onderneming en daarmee behoud van werkgelegenheid voorop stelt. Ook ondernemers die geen voor opvolging geschikte familieleden hebben, komen geregeld uit bij werknemers als de meest passende overnamekandidaten.  Een beroep op gehele of ten dele toepassing van fiscale  vrijstellingen lijkt hiermee redelijk. Iedere bevoordeling van een werknemer hoeft immers geen loon te zijn.

De ervaring leert dat echter dat de belastingdienst bij een verkrijging van werknemers, niet zijnde familie standaardmatig van loon uitgaat. Om uw gelijk te krijgen zal op zijn minst een discussie met de inspecteur en waarschijnlijk een procedure moeten worden gevoerd. De kans op een gunstige regeling, waardoor de overname doorgang kan vinden, is niet groot en per definitie afhankelijk van subjectieve factoren.

Nu zijn er de nodige alternatieven te bedenken om te komen tot een gunstige bedrijfsopvolging richting een of meerdere werknemers. Echter zou het wenselijker en eenvoudiger zijn als de vrijstellingen voor de bedrijfsopvolging ook gelden voor de meest geschikte opvolger, ook als dat een werknemer is. Dit is ook in het belang van de continuïteit van de onderneming.

Family Capital Trust
Peter Seuren

Zie ook ons andere artikel over bedrijfsopvolging:

Een duurzame bedrijfsopvolging binnen de familie is meer dan harde fiscaliteit

Geschreven door

Peter Seuren

Partner