Prinsjesdag 2017: geen vuurwerk, maar wel de nodige aandachtspunten

Prinsjesdag 2017: geen vuurwerk, maar wel de nodige aandachtspunten

Gezien het huidige demissionaire kabinet was niet te verwachten dat het Belastingplan 2018 voor het nodige vuurwerk zou gaan zorgen.

Toch zijn er nog steeds de nodige aandachtspunten. We hebben voor u –zonder uitputtend te willen zijn- enkele aandachtspunten geselecteerd:

  • Het tarief voor de Vennootschapsbelasting blijft ongewijzigd. Wel zal per 1-1-2018 de eerste schijf voor de Vennootschapsbelasting worden verhoogd van € 200.000 naar € 250.000. Een mogelijk voordeel van (schijf 2: 25%-schijf 1: 20%) * € 50.000, ofwel € 2.500;
  • Wat betreft de inkomstenbelasting zijn er geen grote wijzigingen. Wel opvallend is de daling van het toptarief van 52% naar 51,95%;
  • De hypotheekrente voor een eigen woningschuld is in box 1 voor 2018 aftrekbaar tegen maximaal 49,45% (2017: 50%). Tevens vervalt de renteaftrek voor de restschuldfinanciering, welke is ontstaan bij de verkoop van een eigen woning. Er is wel een overgangsregeling, welke voorziet in bestaande situaties;
  • Binnen box 3 zal het forfaitaire rendement iets naar beneden worden bijgesteld. Dit betekent echter nog steeds een behoorlijke belastingdruk op laagrenderende assets, zoals spaargeld. Het is daarentegen nog steeds mogelijk deze belastingdruk aanzienlijk te verlagen door het overbrengen van deze middelen naar bijvoorbeeld een ‘spaar BV’ of ‘fonds voor gemene rekening’. Een meevaller gezien de toenemende politieke weerstand tegen dergelijke constructies;
  • Sinds 1 april 2017 is het niet meer mogelijk pensioen in eigen beheer (de BV) op te bouwen. Een van de mogelijkheden is het afkopen van de huidige voorziening. Voor 2017 geldt hierbij een korting van 34,5%. In 2018 zal deze lager zijn, namelijk 25%. Overweegt u afkoop dan is het zinvol dat nog dit jaar te doen. Laat u zich echter wel goed informeren en adviseren, alvorens een keuze te maken. Zie ook ons artikel https://familycapitaltrust.nl/nieuws/wetsvoorstel-afkoop-pensioen-eigen-beheer-aangenomen;
  • Als wordt gehuwd of een geregistreerd partnerschap wordt aangegaan is gemeenschap van goederen de standaard. Vanaf 2018 zal bij het sluiten van een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) sprake zijn van een beperkte gemeenschap. Eigen vermogen dat voor de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen vallen in het nieuwe systeem buiten de gemeenschap. Uiteraard kunnen huwelijkse (of partnerschaps)voorwaarden worden opgesteld om van deze nieuwe standaard af te wijken. Het kan überhaupt geen kwaad uw Estate Planning eens goed onder de loep te nemen, zie ook https://familycapitaltrust.nl/nieuws/estate-planning;
  • Daarnaast wordt in de Successiewet een bepaling opgenomen die bepaalde vermogensverschuivingen via huwelijkse voorwaarden met schenk- en erfbelasting belast. In het kort betekent dit dat als de (langstlevende) echtgenoot/partner middels de huwelijkse (of partnerschaps)voorwaarden meer krijgt dan de helft van de gemeenschap het meerdere wordt belast;
  • De inkeerregeling wordt per 2018 afgeschaft. De Belastingdienst wordt steeds strenger ten aanzien van zwartsparen en de boetes worden hoger (maximaal 300%);

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de ‘Prinsjesdagspecial 2017’ van het Register Belastingadviseurs (RB).

Mocht bovenstaande vragen oproepen dan gaan we uiteraard graag met u in gesprek.

Peter Seuren

Partner Family Capital Trust

Download het artikel in PDF