De invloed van kosten op het uiteindelijke rendement

In ons eerdere artikel ‘door de vermogensbeheerders het bos niet meer zien’ geven we aan welke criteria we hanteren bij het selecteren van vermogensbeheerders.

Een van deze selectiecriteria is kosten. Deze hebben een grote invloed op het nettorendement. De kosten bestaan niet alleen uit directe kosten (de betaalde beheerfee), maar ook indirecte kosten (de fondskosten). Een kostenniveau van bijvoorbeeld 1,5% lijkt t.o.v. het totaal belegd vermogen wellicht niet veel. Maar als je dit relateert aan het verwachte rendement, dan ontstaat een heel ander beeld. Sterker nog, een hoge kostenbelading van 2% of meer is wat ons betreft een indicator voor underperformance door de vermogensbeheerder.

In de praktijk zien we dan ook grote verschillen tussen de kostenbelading van diverse vermogensbeheerders. Als hoge kosten ook een hoger rendement betekent dan is dat uiteraard niet erg. Als je meer betaalt mag je immers ook meer verwachten. In beleggingsland is hier nagenoeg nooit sprake van. Het structureel verslaan van de markt lukt nagenoeg geen vermogensbeheerder zo is onze ervaring, hetgeen ook in lijn is met diverse onderzoeken. Zie ook ons artikel ‘actief vermogensbeheer is een relatief bergip

Het verlagen van de kosten is dan ook een goede manier om te komen tot een hoger nettorendement. Op langere termijn leidt dit dan ook tot significante verschillen in rendement.

Een eenvoudig voorbeeld maakt een en ander duidelijk.

Stel, er wordt € 1.000.000 belegd bij twee vermogensbeheerders. Het rendement vóór kosten is bij beide vermogensbeheerders hetzelfde en gemiddeld 5% per jaar.

Bij vermogensbeheerder A is het kostenniveau 0,5% en bij vermogensbeheerder B is het kostenniveau 1,5%. Het nettorendement ontwikkelt zich dan als volgt:

Na 5 jaar is het verschil in nettorendement circa 6%, ofwel ruim € 58.000. Na 20 jaar is dat opgelopen tot een verschil van circa 42%, ofwel zo’n € 420.000. En dit bij een inleg van € 1.000.000!

Het effect van kosten op het nettorendement is aanzienlijk. Verstandig beleggen begint met scherp te zijn op kosten!

Family Capital Trust
Peter Seuren

 

Geschreven door

Peter Seuren

Partner