Wetsvoorstel afkoop pensioen in eigen beheer aangenomen

Peter Seuren heeft onderstaande vraag voor de Consumentengeldgids beantwoord. Inmiddels is het wetsvoorstel voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer voor de DGA aangenomen.

Ik heb altijd pensioen opgebouwd in mijn BV. Nu lees ik over het afschaffen van pensioen in de BV. Wat zijn de mogelijkheden?

De discussie over afschaffing van pensioen in de eigen BV loopt al jaren. Het legt teveel beslag op de Belastingdienst. Tevens valt door de fiscale waarderingsvoorschriften de balanswaarde veel lager uit dan de werkelijke, commerciële pensioenverplichting. Hierdoor is de ruimte voor dividend beperkt, of zelfs onmogelijk.

In het huidige wetsvoorstel staat dat het niet meer mogelijk is (extra) pensioen op te bouwen in de BV. De verwachting is dat deze wet wordt aangenomen. Wat te doen met het reeds opgebouwde pensioen?

U kunt het pensioen in eigen beheer ‘bevriezen’ tegen de commerciële waarde. Ook mogelijk is de pensioenafspraak geruisloos af te waarderen naar de lagere fiscale waarde. U dient dan het pensioen om te zetten naar een spaarvariant of het pensioen af te kopen met een belastingkorting. Bij afkoop dienen er voldoende liquide middelen te zijn om deze belasting te kunnen voldoen. Ook voor reeds ingegane pensioenen geldt in beginsel hetzelfde. Ook van belang is dat uw (ex) echtgenote akkoord dient te gaan met de afkoop of omzetting naar een spaarvariant. Zij geeft in dat geval namelijk pensioenrechten op.

Om te komen tot een passend advies is een integrale analyse van uw totale financiële situatie nodig. Raadpleeg altijd een specialist!

Peter Seuren

Partner Family Capital Trust