Ervaar de rust en comfort van vermogensregie

Als vermogende ondernemer of particulier bent u vaak omringd door adviseurs met elk hun expertise, maar niet iedereen heeft een vertrouwenspersoon die het grotere geheel overziet. Van oudsher was dat dikwijls de accountant of de fiscalist. De laatste jaren echter zien we dat deze rol meer en meer wordt opgepakt door de vermogensregisseur.

Een vermogensregisseur kijkt namelijk naar het geheel, privé en zakelijk. Ofwel uw persoonlijke wensen en al uw juridische, fiscale en economische puzzelstukjes. De vermogensregisseur legt al deze puzzelstukjes op de juiste plaats en geeft u daarmee overzicht en inzicht in uw totale financiële situatie. Dit eenvoudigweg omdat vanuit dit fundament begonnen kan worden met het oplossen van uw financiële vraagstukken en risico’s en het bereiken van uw doelstellingen en wensen. Op deze wijze creëert u financiële rust voor nu en in de toekomst.

Beschikt u al over een goed financieel plan?
Uit diverse onderzoeken blijkt dat diegenen die over een financieel plan beschikken een betere controle hebben over hun financiën, betere financiële beslissingen nemen, doorgaans een positievere vermogensontwikkeling kennen en eerder hun privé- en ondernemingsdoelstellingen realiseren. Een financieel plan helpt u bij het optimaliseren van de totale juridische en fiscale situatie, zowel zakelijk als privé.

Planningsvraagstukken
Het aantal planningsvraagstukken is bijna oneindig, zo kunt u de volgende vragen verwachten van een vermogensregisseur. Deze vragen dienen om u te laten nadenken en te laten ervaren hoe belangrijk financiële planning is:
• Heeft u geld genoeg om 100 jaar oud te worden en uw levensstijl van nu ook in de toekomst voort te zetten? Zo nee, wat is hiervoor nodig? Hoe dit te realiseren?
• Past het huidige huwelijksgoederenregime wel bij uw persoonlijke en financiële situatie?
• Past uw testament nog bij uw huidige persoonlijke en financiële situatie? Betreft het hier zowel juridisch als fiscaal een optimaal testament? Zo nee, welk testament zou dan beter passen?
• Beschikt u al over een levenstestament? Dit laatste is vooral voor ondernemers van belang om de continuïteit van de onderneming te bewaken bij ziektes als Parkinson en Alzheimer.
• In hoeverre wordt gebruikgemaakt van passende en optimale schenkingsfaciliteiten? Ofwel hoe kan ik mijn kinderen financieel helpen en voorbereiden? Hierbij kan gedacht worden aan reguliere schenkingsmethoden, maar ook aan bijvoorbeeld schenken op basis van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Is er al nagedacht over toekomstige bedrijfsopvolging?
• Moet er iets gebeuren om de financiële risico’s als invaliditeit en arbeidsongeschiktheid of faillissement af te dekken?
• Wat gebeurt er met uw onderneming mocht u plotsklaps overlijden en wat wilt u dat er dan gebeurt?
• Benut ik alle (fiscale) voordelen?
• Hoe kan ik de adviezen van mijn specialisten op juiste waarde schatten?
• Waar moet ik opletten bij de keus van een beleggingsbank of een vermogensbeheerder.
• Wie bewaakt het totaaloverzicht?

Antwoorden op dit soort vragen leiden er uiteindelijk toe dat uw vermogen en de daarmee verband houdende financiële middelen op uw persoonlijke doelen kunnen worden afgestemd en uw totale financiën worden geoptimaliseerd. Dit geeft rust en echt rendement van vermogen! Wij nemen de regie van de actiepunten op ons, dit alles na overleg met u en met uw instemming blijven wij de zaken monitoren. Op deze manier bieden wij u de regie, die gemoedsrust geeft.

Wilt u weten wat vermogensregie voor u kan betekenen, bel ons op 020-697 80 21/06-38 59 07 96 of mail naar betsy.oomen@familycapitaltrust.nl

Geschreven door

Privé: Betsy Oomen-van Meijl

Partner