Europese Hof: toegankelijkheid UBO-register in strijd met recht op privacy

Op 23 augustus 2017 schreven we reeds over de komst van het UBO-register.

Een UBO is grosso modo ieder natuurlijk persoon met een (in)direct belang van meer dan 25% in een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die op een andere manier zeggenschap heeft. UBO’s dienen zich in Nederland in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het betreft een Europese richtlijn.

Door het UBO-register wordt inzichtelijker wie er in een bepaalde structuur belanghebbende is en/of aan de touwtjes trekt. Dit bracht de angst met zich mee voor vermogenden in de EU om makkelijker een target voor ranglijsten als de Quote 500 of – nog erger – criminelen te worden.

Dit heeft ervoor gezorgd dat het anonimiseren van grote vermogens hoger op de agenda kwam te staan. In Nederland werden structuren zoals de commanditaire vennootschap en fonds voor gemene rekening vaker geadviseerd, welke geen publicatieplicht kennen. Overigens lijkt het erop dat deze structuren op termijn niet meer zullen werken. Daarmee worden ook de mogelijkheden van anonimiseren minder groot.

Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan over de verenigbaarheid van het UBO-register met het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens. Deze uitspraak is gedaan naar aanleiding van prejudiciële vragen die de Luxemburgse rechter had gesteld. Het Hof oordeelt dat de voorgeschreven publieke toegankelijkheid tot de informatie in het UBO-register ongeldig is.

Nu is de situatie qua invulling van de UBO-richtlijn tussen Luxemburg en Nederland niet geheel dezelfde. Maar deze uitspraak kan wel degelijk verstrekkende gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van het UBO-register. Dit is reden geweest voor de Kamer van Koophandel tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het register meer te verzorgen. UBO’s dienen nog wel te worden geregistreerd.

Belangrijke vraag is wat dit alles uiteindelijk gaat betekenen voor de toegankelijkheid van het UBO-register en daarmee het anonimiseren van vermogen. We houden deze ontwikkeling voor u in de gaten.

Peter Seuren

Family Capital Trust

Geschreven door

Peter Seuren

Partner