Selectie van vermogensbeheerders in tijden van crisis

Selectie van vermogensbeheerders in tijden van crisis

Een onderdeel van onze dienstverlening is het selecteren en monitoren van vermogensbeheerders. Om dit proces zo objectief en consistent als mogelijk in te richten hanteren we structureel een aantal aandachtspunten bij de analyse.

Zie hiertoe ook ons eerdere artikel: https://familycapitaltrust.nl/nieuws/door-de-vermogensbeheerders-het-bos-niet-meer-zien

In de afgelopen jaren hebben wij over het presteren van de relevante banken en een groot aantal vermogensbeheerders dan ook een grondige historie opgebouwd van hun prestaties. Eerder schreven we hier een artikel over https://familycapitaltrust.nl/nieuws/actiefvermogensbeheer

Goed om tijdens een crisis als deze onze eerdere bevindingen tegen het licht te houden.

Over de periode 2016 tot en met het eerste kwartaal  2020 komen we tot de volgende inzichten:

  • Veel vermogensbeheerders geven aan een actieve invulling te geven aan de beleggingen voor hun klanten. Hiermee wekken zij de illusie markten structureel te kunnen verslaan. Dit zou een hoger kostenniveau kunnen rechtvaardigen.
  • Uit onze analyse blijkt echter dat veelal feitelijk sprake is van een passieve invulling van het beleggingsbeleid doordat men heel dicht bij de wereldmarkt blijft. Dit leidt echter mede door de kosten tot een structureel lager rendement dan de benchmark[1].
  • Om dit te compenseren zien we bij veel partijen dat meer risico’s worden genomen door binnen de risicoprofielen op te schuiven in de verhouding tussen de asset allocaties. Dit om de kans te verhogen deze hogere kosten goed te maken. Bij de beursdaling in 2018 en de huidige crisis zien we hierdoor over het algemeen dan ook een sterkere daling in de klantportefeuilles dan de bijbehorende benchmark.
  • Tevens zien we partijen die pretenderen een passieve invulling te geven aan de beleggingen, maar tussentijds actieve keuzes maken en/of een behoorlijke kostenlading kennen. Dit alles komt het rendement vaak niet ten goede.
  • Overigens vormen hoge kosten (>2%) een indicator voor een structurele underperformance.

Grosso modo blijven de bevindingen -ook in tijden van crisis- dan ook identiek.

Bij de keuze van een beheerder loont het dan ook beslist om zorgvuldig te kijken naar beleid, invulling, risico’s, kosten en uiteraard eerder behaalde rendementen.

[1] We hanteren als benchmark de volgende fondsen voor obligaties ‘BGIF Euro Aggregate Cap A2’ en voor aandelen ‘iShares MSCI ACWI – EUR’. In deze fondsen zitten de fondskosten reeds verwerkt. De samenstelling is afgestemd op het bijbehorende risicoprofiel.

Geschreven door

Michiel van Haagen

Partner

Geschreven door

Peter Seuren

Partner