Private equity – Investeer verstandig; dat geeft energie en creëert waarde!

We zien in onze praktijk een toenemend enthousiasme van vermogende, voormalig, maar zeker ook actieve, ondernemers om direct te investeren in ondernemingen. “Kans op een goed rendement” “Leuk om ervaring en kennis te delen”, en “betrokkenheid bij het bedrijfsleven” is vaak de mix van motieven om actief te (willen) worden als investeerder.

Uitdagingen en valkuilen zijn er natuurlijk ook. Het leuke aan investeren in een onderneming is dat iedere casus uniek is maar dientengevolge ook andere succesfactoren en risico’s kent.

Daarom onderstaand vanuit onze ervaring een aantal stellingen die, ongeacht de casus, als leidraad kunnen dienen om een aantal algemene valkuilen te vermijden:

  • Investeer alleen als u begrijpt waarom en waaraan het bedrijf geld verdient;
  • Investeer op zakelijke gronden. Doneren doet u aan een goed doel;
  • Investeren bij familie, vrienden of relatie netwerk? Denk 3x na en betrek een objectieve (kritische) derde bij de afweging;
  • U bent investeerder, geen ondernemer. Wees dus alert dat de ondernemer ondernemersrisico blijft dragen en ondernemersverantwoordelijkheid blijft nemen. Anders investeert u in een bedrijf zonder ondernemer;
  • Heeft u een slecht gevoel? Loop dan weg en zoek niet naar argumenten voor uw ongelijk;
  • Heeft u een goed gevoel? Zoek niet naar argumenten voor uw gelijk, maar blijf kritisch en zoek naar argumenten voor uw ongelijk;
  • Doorgrond de persoon achter de ondernemer. Investeren en ondernemen blijft mensenwerk. Blijf gedurende het hele investeringsproces alert op situaties en signalen die u het karakter en de drijfveren van de ondernemer tonen;
  • Weet waar uw eigen kracht en interesse liggen en zoek daar complementair advies en ondersteuning bij;
  • Ga voor u zelf na welke waarde u kunt toevoegen aan de onderneming en ondernemer. En bespreek dit, zorg dat u en de ondernemer op dezelfde pagina komen;
  • Maak onderling duidelijke afspraken over wat u van elkaar verwacht en de doelstellingen die u en de ondernemer met uw participatie nastreven. En leg deze vast in een op uw situatie toegesneden aandeelhouders overeenkomst. (zie ook ons artikel: “Goede afspraken waarborgen een succesvolle samenwerking)

Geschreven door

Ron van Bergen

Partner