Nog even snel dividend uitkeren in 2019

In de praktijk zien we dat veel Directeur-Grootaandeelhouders (DGA’s) wordt geadviseerd dit jaar nog dividend uit te keren om daarmee hun rekening-courant of lening in box 3 bij de BV af te lossen.

Belangrijke en ook plausibele redenen om dit te doen zijn:

  • De aangekondigde verhoging van de aanmerkelijkbelangheffing (box 2). Deze zal de komende jaren gefaseerd omhooggaan van 25% naar 26,9%;
  • Er komt een regeling om excessieve aandeelhoudersschulden in box 3 te ontmoedigen, waarbij over het deel boven de € 500.000 aan schulden bij de BV in box 2 dient te worden afgerekend. De peildatum is 31-12-2022. Het conceptwetsontwerp volgt echter nog.

Uitkeren dus? Maar zaken liggen soms genuanceerder en een bredere kijk is altijd nodig. Soms zijn er (betere) alternatieven. Denk aan het aflossen van de BV-schuld met een effectenportefeuille in privé, of uit de verkoopopbrengst van een pand in de verkoop. Maar ook het herfinancieren bij een bank behoort tot de mogelijkheden.

En soms kan het behaalde voordeel zelfs omslaan in een nadeel. Het korte termijn voordeel van nu dividend uitkeren kan ook leiden tot een structureel nadeel dat al na enkele jaren het éénmalige voordeel tenietdoet. Reden is dat de aflossing van de box 3 schuld de grondslag in box 3 kan vergroten, waardoor de komende jaren (meer) box 3 belasting verschuldigd is.

Een voorbeeld:
Box 3 pand 3.000.000
Schuld BV 3.000.000 -/-
Box 3 grondslag 0

Indien u nu besluit de schuld bij de BV middels dividend af te lossen, betaalt u hierover bij het huidige tarief van 25% € 1.000.000 aan box 2 heffing. Bij later, tegen het hogere tarief, uitkeren bedraagt de box 2 heffing € 1.103.967, ofwel ruim een ton meer. Echter, met het verdwijnen van de schuld in box 3 is de komende 3 jaar naar verwachting in totaal € 120.000 aan box 3 heffing verschuldigd. Een nadeel dus, dat structureel verder oploopt per jaar.

In deze gevallen kan het lonen niets te doen, of te kijken naar oplossingen waarbij de box 3 grondslag de komende jaren niet wordt verhoogd. Denk aan het de komende jaren door de BV schuldig blijven van het dividend aan de DGA. De vordering die de DGA heeft valt immers niet in box 3, maar box 1. Ook kan worden gedacht aan het direct terugstorten van het dividend in de BV als agiostorting.

De essentie van vermogensregie van Family Capital Trust is, dat we altijd het hele plaatje in beeld hebben en beoordelen. Laat u goed adviseren!

Peter Seuren
Partner Family Capital Trust