Met op tijd beginnen valt veel te winnen

Het jaar 2020 is alweer even begonnen en we lijken de hectiek van eind 2019 alweer bijna vergeten.

Mensen hebben de natuurlijke neiging zaken tot het einde uit te stellen. Zeker als het zaken zijn waar men kennis of urgentie mist. We zien dit in onze eigen praktijk ook terug. Zo worden einde van jaar toch nog die spaar bv opgericht of bankhypotheek afgelost om box 3 belasting te besparen. Er wordt toch nog even een notariële schenking gedaan aan de kinderen. Of er werd nog snel een dividenduitkering gedaan, omdat de box 2 belasting de komende jaren gaat stijgen. Ondanks het feit dat het al enige tijd op de agenda is gezet.

Nu realiseer ik mij dat veel mensen fiscale en financiële vraagstukken niet bovenaan hun verlanglijstje hebben staan, maar met op tijd beginnen valt wel degelijk veel te winnen. Ik leg onderstaand uit waarom.

Maken betere afweging

Door op tijd te beginnen is er de tijd om goed af te wegen of een gekozen optie daadwerkelijk voordelig is. Daar is een goed gesprek met uw adviseur voor nodig. Zo kan het aflossen van een hypotheek fiscaal voordeel opleveren, maar als deze gelden op korte termijn weer nodig zijn, zit het vast in de stenen. Dit is onwenselijk. In de praktijk zagen we ook dat veel Directeur-Grootaandeelhouders (DGA’s) is geadviseerd in 2019 nog dividend uit te keren om daarmee hun rekening-courant of lening in box 3 bij de BV af te lossen. Met het oog op de verhoging van de AB heffing en de (mogelijke) wet excessief lenen van de BV prima, maar ook dient rekening te worden gehouden met het mogelijke nadeel door het verhogen van de box 3 grondslag (zie ook:  https://familycapitaltrust.nl/nieuws/nog_even_snel_dividend_uitkeren_in_2019)

Vergroten haalbaarheid

Als een goede afweging is gemaakt voor een passende oplossing is vaak de hulp van een bank of notaris nodig. U kunt zich voorstellen dat deze partijen het juist het einde van het jaar erg druk hebben. Het is dan moeilijk een afspraak te plannen gezien de overvolle agenda’s. In het geval van het oprichten van een spaar BV hebben we doorlooptijden gezien van meer dan een maand voor het oprichten van de BV bij de notaris en het openen van een bankrekening. Dat kan net te laat zijn en geeft sowieso onnodige stress.

Lagere kosten

Gezien de drukte zullen partijen niet snel geneigd zijn te willen onderhandelen over de prijs. In minder drukke tijden maakt u meer kans.

Met op tijd beginnen valt dus veel te winnen!

Peter Seuren
Partner Family Capital Trust