In gesprek met…. Jos Klaasse

Rust en vertrouwen rondom vermogen

De relatie tussen Jos Klaasse, fiscaal specialist (en partner) bij Van der Leeden & Partners, en Michiel van Haagen, vermogensregisseur bij Family Cpital Trust, gaat al vele jaren terug. En ondanks dat Jos zelf over de nodige kennis beschikt op het gebied van beleggingen en structurering, schakelt hij graag de expertise van Family Capital Trust in voor het verrichten van vermogensregie voor zijn relaties.

Jos: ‘Fiscaliteit is mijn specialisme, maar dat raakt ook vaak de beleggingen van de klant. Natuurlijk heb ik daar wel enigszins verstand van, maar je kunt nou eenmaal niet overal specialist in zijn. Doordat Family Capital Trust die taak op zich neemt, heb ik daar geen omkijken meer naar. Michiel en ik vertrouwen elkaar voor 100%. Als ik het fiscale stuk al met een klant heb besproken, doet Michiel dat niet opnieuw. En andersom geldt hetzelfde. We vertrouwen op elkaars kunde en weten precies wat we aan elkaar hebben. Michiel en zijn collega’s van Family Capital Trust kijken en denken natuurlijk wel mee en omdat zij ook over veel specifieke fiscale en planningskennis beschikken werkt dat heel prettig. We zijn over en weer een klankbord voor elkaar. Het geeft niet alleen mij, maar ook mijn klanten voor wie ik soms al twintig jaar de zaken behartig, de nodige gemoedsrust.’

 

Het begint met een grondige analyse

‘Zoals gezegd geeft Michiel, als vermogensregisseur, mijn klanten advies rondom vermogensbeheer. Hij kijkt daarbij vooral of vermogensbeheerders doen wat zij hebben afgesproken met de klant. Hoe ziet het beleggingsprofiel van de portefeuille eruit, volgens welke visie wordt er gewerkt en zijn de kosten reëel in relatie tot de geleverde dienst en vergelijkbare marktpartijen? Voor klanten is het vaak moeilijk om daar zelf een vinger achter te krijgen. Michiel analyseert de samenstelling van de beleggingsportefeuille intensief en kijkt of die aansluit bij de doelstellingen van de klant. Vaak kloppen de wensen van de klant qua rendement en risico niet (meer) bij het profiel dat ze gekozen hebben. Ook de risicoafweging binnen een portefeuille is erg belangrijk. Het is natuurlijk leuk als je portefeuille het goed doet in goede tijden, maar ook in mindere tijden moet het goed blijven lopen. Evenwicht binnen de portefeuille is daarom ook een belangrijk aandachtspunt.’ Ik merk dat de specialisten van Family Capital Trust hier heel scherp op zijn. Daarbij zie je duidelijk het voordeel dat Family Capital Trust contacten heeft bij veel verschillende vermogensbeheerders en Michiel daardoor precies weet hoe de markt in elkaar zit. Family Capital Trust is bovendien een professionele gesprekspartner voor de vermogensbeheerders. Ook dat geeft een voordeel heb ik gemerkt. Ik krijg geregeld van mijn relaties teruggekoppeld dat zij ervaren dat de gesprekken met de vermogensbeheerders meer inhoud krijgen en zaken duidelijk worden door de betrokkenheid van Family Capital Trust.

Zoals aangegeven zijn ze ook scherp op de kosten. Uiteraard mag een goed advies geld kosten, ook beleggingsadvies. In de praktijk zien zij echter dat het weinig vermogensbeheerders lukt echt toegevoegde waarde te leveren. Denk hierbij aan het behalen van een hoger rendement dan de financiële markten of het (tijdig) verlagen van het risico. Bij hoge kosten loopt de prijs-kwaliteit verhouding volledig scheef en dat is voor Family Capital Trust reden dit bespreekbaar te maken.

 

Open, eerlijk en onafhankelijk advies

‘Natuurlijk kost de dienstverlening van Family Capital Trust ook geld. Michiel en zijn collega’s zijn geen jongens van de snelle praatjes; zij zijn open en eerlijk over de manier van werken. Family Capital Trust werkt met een vaste fee. Ze zijn niet verbonden aan financiële dienstverleners en ze hebben geen financieel belang bij hoe het vermogen belegd wordt. Hun enige belang ligt bij de klant die hun rekening betaald. En zo hoort het!’

‘Wanneer ik Michiel introduceer bij een van mijn klanten, analyseert hij allereerst de bestaande portefeuille van de klant intensief. Dit mede in relatie tot het bij de desbetreffende klant best passende beleggingsprofiel. Vervolgens geeft hij een onderbouwde mening en advies. Michiel kent de markt als geen ander en kan de opbouw van portefeuilles, risico’s, rendementen en kosten duidelijk inzichtelijk maken. Als blijkt dat het beter kan, of als de relatie iets anders wil is Michiel heel goed in staat om andere beter passende vermogensbeheerders te introduceren en wordt een eventuele overstap probleemloos begeleid door Family Capital Trust. Behalve een grondige analyse van de beleggingsportefeuille, stelt Family Capital Trust ook een financiële planning voor de langere termijn op, waarvan periodiek wordt getoetst of het nog aansluit bij de actuele omstandigheden. En verder ontvangt de klant elk kwartaal een overzicht waarin hij op een toegankelijke manier kan aflezen wat zijn vermogen in dat kwartaal heeft opgebracht en waar en waarom de relevante veranderingen zijn opgetreden inclusief een consolidatie indien een relatie meerdere portefeuilles heeft bij verschillende vermogensbeheerders.

‘Al met al levert de samenwerking tussen mij en Family Capital Trust tal van aantrekkelijke voordelen voor mijn klanten op. De kwalitatieve toetsing die Michiel en zijn collega’s periodiek uitvoeren, zorgt ervoor dat mijn klanten inzicht in het rendement, risico en de kostenstructuur van hun portefeuille krijgen en behouden. Ook in vergelijking met andere aanbieders in de markt. En zoals eerder gezegd: Michiel is geen man van snelle praatjes. Gesprekken met Family Capital Trust worden altijd op inhoudelijk niveau gevoerd en zij zijn prima in staat om door de commerciële praatjes van vermogensbeheerders heen te prikken. En dat zorgt ervoor dat zijn klanten, en dus ook mijn klanten, het juiste advies krijgen op het gebied van vermogensbeheer.’ En het mooiste van alles. Ik merk aan mijn klanten dat ze rust en vertrouwen hebben rondom hun vermogen. En dat is echt de verdienste van Michiel en zijn collega’s.

Lees het interview in PDF