De jubelton is er weer!

Maar laat u goed informeren over de mogelijkheden en alternatieven

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 gold een extra schenkvrijstelling van €100.000,-, de zogenaamde “jubelton”. Het was wel zaak deze schenking aan te wenden voor de aankoop van een eigen woning, aflossing van de eigenwoningschuld, of de aflossing van de restschuld. Deze mogelijkheid was niet beperkt tot de kinderen en er gold geen leeftijdgrens.

Vanaf 1 januari 2017 geldt deze vrijstelling wederom. Deze keer is het een structurele maatregel. Ook nu geldt de vrijstelling voor iedereen, maar nu moet wel worden voldaan aan een leeftijdgrens. De begunstigde moet 18 jaar of ouder zijn, maar niet ouder dan 40 jaar. Als de begiftigde wel al 40 jaar is, maar zijn partner (voor de Successiewet) nog niet dan kan de vrijstelling alsnog worden gebruikt. Dit geldt zowel bij kinderen als bij een schenking aan derden.

De schenking mag over drie jaren worden uitgesmeerd. In het geval de gelden worden gebruikt voor aflossing van de bestaande eigen woningschuld kan dit de eventuele boeterente beperken of zelfs voorkomen.

Vaak is in het verleden als eens gebruik gemaakt van een verhoogde schenkingsvrijstelling. Ten onrechte wordt er soms vanuit gegaan dat het eerder geschonken bedrag kan worden aangevuld tot € 100.000,-. Dat is echter niet zonder meer het geval. Inzicht in het schenkingsverleden is dan ook noodzakelijk.

Schenken kent niet alleen voordelen. Derhalve is het ook verstandig te kijken naar alternatieven voor schenken of, ook gezien het structurele karakter van de regeling, een tijdelijk uitstel ervan. Bijvoorbeeld (in combinatie met) het verstrekken van een eigenwoningschuld binnen de familie, meestal ouders aan kind.

We denken graag met u mee over een passende oplossing.

Peter Seuren

Download hier het PDF van het artikel

Partner Family Capital Trust