Beleggen in de BV wordt aantrekkelijker

Vermogensstructurering en beleggen middels een Besloten Vennootschap

Het aantal verkopen van ondernemingen neemt fors toe, evenals de betaalde koopsom[1]. In vrijwel de meeste situaties is het de houdstervennootschap (de BV) die de koopsom ontvangt. Naast een beleggingsvraagstuk doet zich dan tegelijkertijd de vraag voor hoe deze middelen fiscaal te structureren. Wordt belegd in de BV, in privé of wordt gekozen voor een alternatieve structurering? Het verwachte rendement en de belastingdruk zijn hierbij de twee belangrijke parameters. Dit was voor ons reden op 17 mei 2018 een artikel te publiceren, zie ook: https://familycapitaltrust.nl/nieuws/struturerenvanbeleggingen


Voorgestelde wijzigingen

In dat artikel merkten we op dat er een aantal wijzigingen aan zaten te komen. Nu na Prinsjesdag en de nodige heroverwegingen lijkt hier meer duidelijkheid over te bestaan. Voorgesteld wordt onder meer:

  • Verhoging box 3 heffing hogere vermogens

Voor 2019 wordt de box 3 heffing voor vermogens vanaf circa 100.000 hoger. Deze belastingdruk ligt -ongeacht het werkelijke rendement- op 1,34% (was 1,30%) voor vermogens tot circa € 1.000.000 en daarboven op 1,68% (was 1,61%).

  • Verlaging Vennootschapsbelasting (Vpb)

De Vpb wordt in stappen verlaagt van 20% in 2018 naar 15% in 2021 voor winsten tot € 200.000. Voor hogere winsten is een gefaseerde verlaging van de Vpb voorgesteld van 25% in 2018 en 2019 naar 20,5% in 2021.

  • Verhoging Aanmerkelijk Belang heffing (AB, box 2)

De AB wordt in stappen verhoogd van 25% in 2018 en 2019 naar 26,9% in 2021.

  • Voorstel lenen van de BV te ontmoedigen

Tot slot kwam het kabinet nog met een onverwacht plan. Met ingang van 2022 wil het kabinet komen met wetgeving voor leningen bij de eigen BV. Het is het kabinet een doorn in het oog dat dga’s middels leningen van de BV de belastingheffing in box 2 langdurig kunnen uitstellen en soms zelfs afstellen. Kijkende naar de hoogte van deze leningen, zijnde meer dan 51 miljard euro, zijn maatregelen begrijpelijk. Leningen die hoger zijn dan € 500.000 worden vanaf 2022 dan waarschijnlijk als winstuitkering belast in box 2. Bestaande en nieuwe eigen woningleningen bij de BV worden hiervan waarschijnlijk uitgezonderd. In de loop van 2019 hoopt het kabinet een concreter voorstel te kunnen neerleggen.


Beleggen in BV? Of privé?

Door de hogere belasting van de grotere vermogens in box 3 en de lager wordende Vpb wordt het voor hogere vermogens (nog) minder interessant te beleggen in privé.  In onderstaande tabel is te zien dat de omslagpunten steeds hoger komen te liggen. Beleggen in privé na een dividenduitkering wordt aanzienlijk minder interessant dan beleggen in de BV. Er dient in dat geval sprake te zijn van een hoog verwacht rendement, maar deze verwachtingen zijn niet zonder risico’s. Er is ook een gerede kans op een (fors) verlies in enig jaar.

De verhoogde AB!

De kritische lezer zal hebben opgemerkt, dat in de periode 2019 naar 2021 de AB heffing zal toenemen van 25% naar 26,9%. Dit maakt een dividenduitkering naar privé in 2018 of in 2019 mogelijk interessant. Het scheelt immers 1,9% aan belastingheffing (AB)!

Voor bijvoorbeeld korte termijn uitgaven of aflossing van eigen woningschulden is dit zeker een overweging, maar voor een lange termijn belegging blijkt de verhoging van de dividendbelasting geen significante factor van betekenis. Het verwachte rendement (en bijbehorende belastingdruk) blijft uiteindelijk belangrijker voor deze afweging.

Lenen van de BV

Als alternatief voor beleggen in de BV of privé noemden we in ons eerdere artikel lenen van de BV als een alternatief. Zolang de aan de BV betaalde rente lager is dan het behaalde rendement op de geleende middelen in privé is dit een interessante optie. Er zijn echter ook serieuze  risico’s aan verbonden.

De voorgestelde wetswijziging om het lenen van de BV te ontmoedigen, maakt dit alternatief voor leningen van meer dan € 500.000 van de BV waarschijnlijk niet meer interessant.

Resumerend

In dit artikel zijn enkele wijzigingen vermeld op het vlak van het structureren van middelen in de BV. Beleggen van de middelen in de BV is zeker voor de grotere vermogens gezien het hoge omslagpunt vaak een betere optie dan dividend uitkeren en beleggen in privé.

Daarnaast zal de variant beleggen in privé met geleend geld van de BV met de komst van voorgestelde wetgeving naar alle waarschijnlijkheid worden beperkt.

Peter Seuren
Partner Family Capital Trust

[1] Bron: Brookz Overname Barometer, een periodieke onderzoek naar cijfers en trends in de overnamemarkt.

[2] De box 3 heffing voor 2021 is nog niet bekend, derhalve wordt hier eenvoudigheid halve gerekend met de belastingdruk van 2019.

Download hier het artikel in PDF