Aankoop woning voor studerende kinderen: blijf bij de les!

Als uw kind gaat studeren is het in de studentensteden vaak moeilijk om op een goede locatie een nette en betaalbare studentenkamer te vinden. Het kan dan een overweging zijn een woning voor uw studerende kind te kopen en eventueel de overige kamers te verhuren aan andere studenten. De spaarrekening levert momenteel immers niets op en een eventuele financiering kent lage rentelasten.

Er zijn daarbij wel de nodige afwegingen te maken. Onderstaand enkele:

– In studentensteden als Amsterdam, Utrecht en Leiden zijn de huizenprijzen bovengemiddeld gestegen. Het vinden van een betaalbare koopwoning op een goede locatie is dan eveneens niet makkelijk;

– Vastgoed is een illiquide belegging en heeft in beginsel tijd nodig om te kunnen renderen.

– Wat als uw kind ineens besluit om de studie voort te zetten in een andere stad of een ander land? En wat doet u als de woning ‘onder water staat’ als uw kind afstudeert?;

– Gemeenten kunnen aanvullende voorwaarden stellen aan verhuurders. Zo kan er een minimum huuroppervlak gelden of een grens zitten aan het aantal huurders. Het is zaak dit vooraf goed na te gaan;

– Hoe regelt u het onderhoud en de verhuur? Hoe gaat u om met de eventuele andere huurders? Doet u dat zelf, via uw kind of legt u het bij een derde partij (bijv. een makelaar)? Onderschat nooit het ‘gedoe’ wat een huis op afstand met zich mee kan brengen èn dat ‘gedoe’ kan uw goede bedoelingen behoorlijk verpesten;

– Als u de woning ziet als belegging is het zaak een exploitatieoverzicht te maken. Hoeveel huur – de gangbare marktnorm – kan worden gevraagd en wat zijn de kosten, zoals onderhoud, energie en eventuele financieringslasten? Met andere woorden: is de belegging rendabel?;

Indien u besluit dat de aankoop van een studentenwoning goed past dan is de vraag hoe een en ander te structuren. In de basis zijn er twee mogelijkheden: u koopt de woning of uw kind doet dat.

U KOOPT DE WONING U kunt ervoor kiezen de woning zelf te kopen. In dat geval zullen zowel de woning als de eventuele financiering ervan in beginsel worden belast in box 3. De huurinkomsten zijn onbelast. Indien u een BV heeft met vrij vermogen kan er ook voor worden gekozen deze in te zetten bij de aankoop.

Een overweging die pleit voor de aankoop van woning door ouders en aan kind te verhuren is het in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. De onderverhuur van kamers door kind staat dit niet in de weg, omdat een onderverhuurder geen ‘medebewoner’ is voor de toepassing van de huurtoeslag.

UW KIND KOOPT DE WONING Als alternatief kan ervoor worden gekozen het kind de woning te laten kopen middels een familiaire of bancaire financiering. In het laatste geval zal vaak een garantie van de ouders nodig zijn. Er is dan sprake van een eigen woning en een eigen woning financiering. Door de hypotheekrenteaftrek zal er tijdens de studententijd naar verwachting een negatief box 1 inkomen ontstaan, welke na de studie kan worden verrekend met de inkomsten in box 1. Bij eventuele kamerverhuur kan mogelijk nog gebruik worden gemaakt van de kamerverhuurvrijstelling. Zo is de kamerverhuur in een eigen woning onbelast als deze per jaar € 5.506 of minder bedraagt.

Bij aankoop door kind zou door ouders ook nog gebruik kunnen worden gemaakt van de eenmalige woningschenkvrijstelling van circa € 100.000.

De aankoop van een woning kan zorgen voor passende woonruimte voor uw studerende kind, evenals een goede belegging. Maakt hierbij echter wel de juiste afwegingen!

Family Capital Trust

Geschreven door

Peter Seuren

Partner