Services

Fundament van de regiefunctie is kennis, niet alleen kennis over optimaal vermogensbeleid maar kennis van de klant en haar/zijn vermogens- en financiële positie.

Startpunt is een ‘door en door’ analyse, waarbij het onderdeel risicobeheersing een cruciale faktor is om tot een grondig klantspecifiek vermogensstatuut te komen. FCT adviseert en begeleidt  bij het optimaliseren van de asset allocatie en bij de inrichting en de bewaking van de uitstaande posities; de ‘bewakingszorg’.

De bewakingszorg neemt FCT de klant uit handen, FCT kent de vermogenswereld en haar spelregels, doorlopend worden de geselecteerde partijen gemonitoord, geëvalueerd en de resultaten gerapporteerd. Rapportage geschiedt per omgaande indien de omstandigheden zulks vereisen, daarnaast wordt als regel per kwartaal een inzichtelijke schriftelijke rapportage verstrekt. Hierdoor is de klant in de gelegenheid, om op basis van een toegankelijk overzicht aanpassingen te laten doorvoeren. FCT is de vermogensregie specialist, waarbij de klant degene is die beslist.